مبانی رنگ شناسی

مبانی رنگ شناسی

 

دنیای پیرامون ما از دو عنصر فرم (شکل) و رنگ تشکیل شده است .تاثیر رنگ در زندگی انسان به قدری است که حتی تصور زندگی بدون رنگ ناممکن است . رنگ پدیده و موهبت شگفت انگیز و شکوهمند هستی است و به زندگی انسان احساس و اشتیاق می بخشد .

رنگ به فرم کمال می بخشد و به آن جان می دهد. فیزیکدانی بنام یونگ – رنگ های موجود در نور را با ترکیب کرد و به نور سفید رسید . یونگ پی برد با ترکیب سه رنگ : آبی – قرمز – سبز نیز می توان به رنگ سفید رسید.
از سوی دیگر با ترکیب این سه نگ به صورت دو به دو سه رنگ دیگر نیز به دست می آید که عبارتند از : قرمز (ماژنتا) آبی (سایان) و زرد .یونگ مشخص کرد که رنگ های اصلی یا رنگ های اولیه طیف  و نیز رنگ های درجه دوم یا ثانویه چه رنگ هایی هستند.
هر جا نور وجود دارد رنگ نیز هم هست .و با وجود نور است که رنگ نمود پیدا می کند.و می تواند حضور داشته باشد .از این رو باید گفت که : رنگ همان نور ونور نیز همان رنگ است .
تمامی اشیا این خاصیت را دارند که وقتی در برابر نور قرار می گیرند بخشی یا تمامی آن را منعکس می کند . این پدیدار سبب پیدایش رنگ اجسام می شود .
رنگ ها دارای طول موجهای مختلف بلند و کوتاه هستند . چشم انسان می تواند طول موجهای نوری بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلی میکرون  را دریافت کند .از این رو رنگ هایی که انسان می بیند در محدوده ی طول موجها قرار دارد.
رنگ قرمز دارای بلندترین طول موج یعنی حدود ۷۰۰ متر و بنفش دارای کوتاه ترین طول موج با حدود ۴۰۰ متر است .
چرخه دوازده گانه رنگ ها :
رنگ های اصلی عبارتند از : قرمز – آبی – زرد
حاصل ترکیب رنگ های اصلی به صورت دو به دو شامل رنگهای ثانویه یا درجه دو می شود که عبارتند از :
قرمز + آبی = بنفش
قرمز + زرد = نارنجی
آبی + زرد = سبز
رنگ های دسته سوم یا ثالثه ( شش رنگ در دایره رنگ هستند) که هر کدام حاصل ترکیب یک رنگ اصلی با یک رنگ فرعی است.
ترکیب افزایش یا کاهشی نورها :
به نوع ترکیب نور های رنگی که حاصل ترکیب آنها نور روشنتری خواهد بود ترکیب افزایشی می گویند. ( دو رنگ مکمل نوری وقتی با هم ترکیب می شوند رنگ سفید به دست می آید .
ترکیب افزایشی یا کاهشی رنگ ها :
در دنیای مواد رنگی برعکس رنگهای نوری حاصل ترکیب رنگ ها رنگ تیره تر است .
خصوصیت رنگ ها:
hue- ته رنگ یا فام یا هیو
Value- روشنی یا درخشندگی
chroma- شدت یا خلوص
منظور از فام یا ته رنگ همان خصوصیت و کیفیت رنگین بودن رنگ است . ( مانند زرد – سبز-قرمز – آبی و ………. است)
درخشندگی یا روشنایی یک رنگ درجه ای از روشنایی آن است که متمایز از درجات روشنی یا تیرگی همان رنگ می باشد .
منظور از خلوص رنگ درجه اشباع یا سیری آن است که آن را در خالص ترین آن نشان می دهد.
زیبایی شناسی و ارزیابی رنگ ها :
 - امپرسیون یا احساس عینی و بصر
 - اکسپرسیون یا هیجان و تاثیر بیانی
 -کنستراکسیون یا ساختمان ( سمبولیک)
منظور از امپرسیون رنگ احساس رنگ و مقصود از اکسپرسیون رنگ حالت رنگ است .
به درجات مختلف تاریکی و روشنی یک رنگ ( تونالیته) می گویند .
اختلاف – تقابل و تفاوت مابین ماهیت و حالت های گوناگون رنگ را ( کنتراست ) می گویند .
خصوصیات رنگ ها :
زرد روشنترین و بنفش تیره ترین رنگ دایره رنگی به شمار میرود .
رنگهای گرم و سرد:
رنگ های قرمز و نارنجی وقتی در کنار هم قرار می گیرند بالا ترین درجه گرما را نمایش می دهند .
رنگهای سبز و آبی هم در کنار هم قرار می گیرند سرد ترین رنگ ها را نمایش می دهند .
رنگ های سبز و بنفش در اصطلاح ( ولرم ) نه سرد و نه گرم می گویند .
در یک تابلو از منظره رنگ های بخش جلو باید شادتر – گرمتر – خالص تر و دارای تیرگی و روشنی قوی تر باشد . در مقابل رنگ های دورتر تابلو دارای کنتراست سایه روشن کمتر و رنگهای ملایم و سرد باشد و به جزئیات آن نیز کمتر پرداخته شود.
رنگ ها از نظر ماهیت به دو دسته تقسیم می شوند:
رنگ های کروماتیک :
به رنگ های قرمز – آبی – زرد و ترکیبات آنها گفته می شود .
رنگهای آکروماتیک :
شامل سیاه و سفید و خاکستری حاصل از ترکیب آنها می شود. این رنگ ها در واقع رنگ نیستند بلکه بیرنگ هستند و آوردن رنگ در ابتدای نام آنها حالت مصطلح دارد .
وقتی رنگ ها در زمینه سفید قرار می گیرند خاموش تر و تیره تر به نظر می آیند و هنگامی که آنها را در زمینه سیاه قرار می دهیم درخشش بیشتری پیدا می کند . و روشن تر دیده می شوند .
از نظر بصری رنگ آبی سبک تر – رنگ قرمز سنگین تر – رنگ زرد نزدیک تر – و رنگ نارنجی بزرگتر و وسیع تر به نظر می آید .


کیاروسکورو :
به تیره روشنی  یا جلوه های نور و سایه در نقاشی یا طراحی گفته می شود .
به رنگ های مات و جرم دار ( جسمی ) و به رنگهای شفاف و بدون جرم ( روحی ) گفته می شود . ( گواش رنگ جسمی و آبرنگ رنگ روحی است )
هر یک از فرم ها یا شکل ها دارای ارزش و رنگ هستند که شامل:
مربع : با رنگ قرمز هماهنگی و تناسب دارد و این دو نوع نماد مادیت – سنگینی و صراحت هستند .
مثلث : با رنگ زرد همخوانی دارد و سمبول فکر و اندیشه است .
دایره : با رنگ آبی همخوانی دارد . پس نمادی از عشق و لطافت و احساس و ظرافت است.
ویژگی رنگ ها :
قرمز:
سمبول گرایش های زمینی و دنیوی – عشق – خون – شهادت – پایداری – خشم – غرور – خودخواهی – خطر – جنگجویی – شورش و همرنگ سیاره مریخ ( سیاره سرخ ) است.
آبی :
نماد عرفان و روشنفکری – روح – درون – شکیبایی – فضای بیکران – فروتنی – تحمل و معنویت است .
زرد :
مظهر علم و خرد – اندیشه – آخرت – فهم و دانایی – نور و روشنی – هوشیاری و کوشیاری – کار و حرکت – پادشاهی و سلطنت – خورشید- مهربانی – و مهمان نوازی است .
نارنجی :
نماد جوانی وشادابی – گرما – فعالیت – بلوغ – غرور – نشاط و خود نمایی است .
سفید :
مظهر برف – روز – روشنی – تابناکی – پاکی – بهداشت – صبر – صداقت – معنویت – پرهیز کاری – حرکت – تقوا است.
سبز:
امنیت – امیدواری – رشد – جوانه زدن – تجدید حیات طبیعت – تولد و زندگی – رستاخیز – آرامش – بهار وخوش قلبی است.
بنفش :
برابر تعادل – رنگ ابهام – مرموز – ولرم – خیال انگیز – تنهایی – ترس زیاد و اسرار آمیز است .
سیاه:
نماد جهل – فنا – نا آشنایی – ابهام – تاریکی – نیستی – مرگ – سکون – نادانی – ظلمت – پیچیدگی و محبوس بودن است .


منبع:
www.cgland.ir


رنگ شناسی                    آموزشگاه  سپید رنگ                   مدرس : مختاری 

 

1-کدام یک از افراد زیر برای اولین بار در زمینه ی شناخت مفاهیم رنگ،اصول و قوانین جامعی وضع کرد؟

الف-گوته       ب- نیوتن       ج – ایتن       د- هولتز

2- در سطح جهان،رنگین کمان را سمبل چه چیزی می توان دانست؟

الف-صلح        ب – جوانی      ج – رشد        د- انقلاب

3- توجه کدام دسته از نقاشان زیر، بیش از شکل و صورت معطوف به رنگ بود؟

الف- اکسپرسیونیست   ب- رئالیست          ج- فوتوریست         د- امپرسیونیست

4- تجزیه ی نور سفید خورشید به صورت طیفی از رنگ ها توسط چه کسی صورت گرفت؟

الف- گوته      ب – نیوتن      ج – ایتن       د- داوینچی

5- رنگ های حاصل از شکست نور خورشید، به ترتیب کدامند؟

الف- قرمز،زرد،سبز،آبی،نیلی،بنفش،نارنجی                 ب- بنفش،آبی،سبز،زرد،قرمز،ارغوانی،نیلی

ج- قرمز،نارنجی،زرد،سبز،آبی،نیلی،بنفش                   د- آبی،نیلی،بنفش،قرمز،سبز

6- سه نور اصلی کدامند؟

الف-قرمز،آبی،زرد         ب-سبز،قرمز،آبی      ج-زرد،قرمز،آبی      د- آبی،زرد،سبز

7- کدام یک از رنگ های زیر،رنگ های اصلی هستند؟

الف-زرد،قرمز،سبز    ب- زرد،قرمز،بنفش    ج- زرد،قرمز،آبی          د- قرمز،زرد،سفید

8-کدام یک از رنگ های زیر گرم تر هستند؟

الف-صورتی + آبی     ب- قرمز+ نارنجی     ج – قرمز+سبز        د-آبی+نارنجی

9- با ترکیب نمودن رنگ های زرد+بنفش، کدام یک از رنگ های زیر حاصل می شود؟

الف- زرد شفاف       ب – بنفش روشن  ج – خاکستری         د- قرمز

10- کدام یک از موارد زیر رنگ های مکمل هستند؟

الف- سبز،آبی        ب- قرمز،زرد         ج – سبز،قرمز        د-زرد،آبی

11- یک شیء وقتی قرمز به نظر می رسد که:

الف- همه ی امواج نور را جذب کند                        ب- همه ی امواج نور را دفع کند

ج- همه ی امواج نور را به جز قرمز جذب کند                    د – همه ی امواج نور را به جز قرمز دفع کند

12- کدام یک از رنگ های زیر رنگ ثانویه می باشد؟

الف- آبی            ب- زرد              ج – سبز             د- قرمز

13- کدام یک از عبارات زیر از نظر شناخت رنگ صحیح تر است؟

الف- تمرکز چشم بر رنگ قرمز عادی است               ب- رنگ آبی از محل واقعی خویش نزدیک تر به نظر می رسد

ج – زرد گرم ترین رنگ بر دایره ی رنگی است     د – رنگ قرمز از محل واقعی خویش دوتر به نظر می رسد

14- اگر همه ی رنگ های ناشی از تجزیه ی نور سفید را دوباره از عدسی عبور دهیم چه رنگی ظاهر می شود؟

الف- سفید      ب- سیاه        ج – خاکستری         د- همان رنگ های اصلی

15-کدام رنگ اصلی از همه گرم تر است؟

الف- بنفش      ب – آبی             ج – نارنجی          د- زرد

 

 

 

رنگ شناسی                          سپید رنگ                             مدرس : مختاری

 

 

16- اگر نور سبز به کاغذ رنگی بتابد، آن کاغذ به چه رنگی دیدیه می شود؟

الف – سفید     ب – سبز        ج – قرمز       د- خاکستری

17- از ترکیب دو رنگ قرمز و سبز کدام یک از رنگ های زیر است؟

الف – بنفش     ب – خاکستری پر رنگ  ج – قهوه ای کم رنگ د – آبی تیره

18- فیروزه ای از کدام یک از ترکیب های زیر به وجود می آید؟

الف- آبی + سبز      ب – آبی + قرمز      ج – آبی + نارنجی    د – آبی + سفید

19- «شنگرف» نام دیگر کدام یک از رنگ های زیر است؟

الف- زرد            ب – فیروزه ای       ج – سرخ        د – زنگاری

20- اگر یک رنگ از رنگ های طیف رنگین کمان را جدا کنیم و بقیه ی رنگ ها را با هم مخلوط کنیم حاصل اختلاط:

الف سیاه خواهد شد                  ب – سفید خواهد شد  

ج – مکمل آن رنگ خواهد شد                  د – خود آن رنگ خواهد شد

21- کدام ترکیب زوج های رنگی زیر کدام یک حاصلش رنگ خاکستری خواهد شد؟

الف- سبز + آبی      ب – سبز + زرد       ج – سبز + قرمز      د – نارنجی + زرد  

22- شدت درخشندگی کدام رنگ بیش تر است؟

الف- زرد            ب – قرمز       ج – سبز             د- فیروزه ای

23- ترکیب دو رنگ ثانویه ی نارنجی و بنفش چه رنگی حاصل خواهد شد؟

الف- خاکستری مایل به قرمز               ب – خاکستری مایل به آبی

ج – خاکستری مایل به زرد            ج – خاکستری خنثی

24- تنالیته چه مفهومی دارد؟

الف- نوعی تکنیک در طراحی                ب – نوعی مواد در طراحی          

ج – درجات مختلف یک رنگ             د- تضاد رنگی

25- سردترین رنگ در دایره رنگ کدام است؟

الف –آبی       ب – بنفش       ج – سبز             د – فیروزه ای

26-طول موج کدام یک از رنگ های زیر از همه بیش تر است؟
الف – بنفش     ب – زرد             ج – سبز             د – آبی

27- کدامیک از رنگ های زیر کوتاه ترین طول موج را دارد؟

سبز            ب – آبی             ج – نیلی            د- زرد

28- رابطه طول موج با فرکانس به چه صورت می باشد؟

الف- رابطه ی مستقیم دارند               ب – افزایش طول موج، کاهش فرکانس را به دنبال دارد.

ج – طول موج نصف فرکانس می باشد     د – فرکانس سه برابر طول موج است

29- هر چقدر رنگ گرم تر می شود طول موج آن:

الف- کم تر می شود   ب – ثابت می مانید   ج – زیادتر می شود   د – تصاعدی کاهش می یابد

30- رنگ ارغوانی از چه رنگ هایی به دست می آید؟

الف – آبی،زرد،سفید  ب – قرمز،بنفش       ج – نارنجی، صورتی   د – آبی،سفید،قرمز

31- نظریه ی سه رنگ اصلی و چرخه ی رنگ متعلق به چه کسی می باشد؟

الف- گوته           ب- ایتن             ج – نیوتن      د- موندریان

32-والور  به چه معناست؟

الف- تعادل رنگی                         ب – درجات مختلف یکرنگ

ج – درجات مختلف دو رنگ             د – هماهنگی از لحاظ ارتفاع رنگ

33- برای القای حرارت و گرما در تصویر، از چه رنگ هایی استفاده می شود؟

الف- زرد،قهوه ای، آبی                   ب – ارغوانی،نارنجی،سبز

ج – قرمز ، زرد، سفید               د- قرمز، قهوه ای ، نارنجی

34-نور زرد از چه نورهائی تشکیل شده است؟

الف- نور آبی + نور قرمز                 ب – نور سبز + نور آبی

ج – نور قرمز + نور سبز                  د – از هیچ نوری تشکیل نشده است

35- نظریه ی 5 رنگ اصلی متعلق به چه کسی می باشد؟

الف – موندریان      ب – گوته       ج – ایتن       د- نیوتن

36- از ترکیب دو به دوی سه رنگ اصلی کدام دسته از رنگ های زیر حاصل می شود؟

قرمز،نارنجی،سبز          ب-سبز،نارنجی،آبی    ج-نارنجی،سبز،بنفش     د-بنفش،سبز،قرمز

37-اگر یک جسم آبی رنگ را با نور نارنجی روشن کنیم.......

الف- سفید به نظر می رسد                 ب – نارنجی به نظر می رسد

ج- خاکستری به نظر می رسد           د – آبی به نظر می رسد

38- دو عدد پرتقال در کدام یک از ظروف زیر زیباتر به نظر می رسند؟

الف- ظرفی به رنگ سفید    ب – ظرفی به رنگ سبز ج – ظرفی به رنگ بنفش د – ظرفی به رنگ آبی

39- کوتاه ترین بسامد را کدام یک از رنگ های زیر دارد؟

الف- قرمز             ب- زرد                          ج- بنفش                      د- نیلی

40-یک سیب قرمز کدام یک از نورهای زیر جذب نمی کند؟

الف- سبز                   ب- نارنجی              ج- قرمز                      د- آبی

41- کدام رنگ سرد دارای بیشترین طول موج است؟

الف- بنفش                   ب- زرد                      ج- آبی                       د- نیلی

42- رنگ زرد در ترکیب با چه رنگی به ما خاکستری خواهد ؟

الف- آبی                         ب- سبز                      ج- بنفش              د- قرمز

43- رنگ اٌکر از چه رنگ هایی تشکیل شده است؟

الف- زرد، صورتی ، آبی        ب- قهوه ای، زرد، سفید   ج- آبی، قرمز، زرد           د- سبز، قرمز، سفید

44-از ترکیب سه رنگ اصلی کدام رنگ حاصل می شود؟

الف- بنفش تیره                  ب- خاکستری                  ج- سفید                              د- سیاه

45- نور قرمز و آبی در ترکیب با هم چه نوری خواهند داد؟

الف- سایان          ب – زرد             ج – سفید       د- ماژنتا

46-نورهای ثانویه کدام هستند؟

الف- سبز،زرد،قرمز   ب- زرد،سایان،ارغوانی     ج – ماژنتا،زرد،سبز د- قرمز،آبی،سبز

47- کدام مورد رنگ اصلی و نور ثانویه می باشد؟

الف- قرمز           ب – سبز        ج – زرد             د- بنفش

48- کدام یک از رنگ های زیر از بقیه سردتر می باشد؟

الف- نارنجی         ب – زرد             ج – سبز             د – قرمز

49- اگر رنگ سبز را از رنگ های طیف جدا کنیم و بقیه ی رنگ ها را از عدسی عبور دهیم، چه رنگی خواهیم داشت؟

الف- سبز       ب – سفید       ج – قرمز       د- ارغوانی

50- از روی هم قرار دادن دو فیلتر قرمز و سبز در مقابل چراغ چه رنگی خواهیم داشت؟

الف- قرمز      ب- سبز              ج- تیره             د-سفید

51- اگر در روی کاغذ قرمز،نور سفید بتابانیم کاغذ کدام تشعشع را جذب نمی کند؟

الف- قرمز      ب- سبز              ج – سفید       د – زرد

52- کدام رنگ فرعی از بقیه سردتر می باشد؟

الف- نارنجی         ب – سبز        ج – آبی             د- زرد

53- اگر رنگ زرد را از طیف نور حذف کنیم از ترکیب رنگ های باقیمانده چه رنگی حاصل می شود؟

الف – سیاه     ب- سفید        ج – قرمز       د- آبی

54- از ترکیب سه نور اصلی چه نوری خواهیم داشت؟

الف- سفید      ب- سیاه        ج – خاکستری         د- بنفش

55-از ترکیب نور زرد با چه نوری ، نور سفید خواهیم داشت؟

الف- آبی            ب- سایان       ج – سبز             د- قرمز

56- کدام یک از رنگ های زیر آکروماتیک می باشد؟

الف- قرمز      ب- زرد              ج – سفید       د- آبی

57- حاصل ترکیب نور سبز و ماژنتا چه نوری خواهد شد؟

الف- بنفش      ب- قرمز        ج – سفید       د – خاکستری

58- پاساژ رنگی قرمز و زرد چه می باشد؟

الف- صورتی          ب- نارنجی      ج – خاکستری         د- بنفش

59- روشن ترین رنگ در دایره ی رنگ کدام است؟

الف- نارنجی         ب- آبی              ج – زرد             د- سفید

60- در دایره ی رنگ مقابل نارنجی چه رنگی است؟

الف- فیروزه ای           ب – آبی             ج- قرمز             د-سبز

61- کدام دسته از رنگ های زیر روحی می باشند؟

الف- گواش      ب- پاستل       ج- رنگ روغن         د- آبرنگ

62-درجات  مختلف تاریکی و روشنایی یک رنگ را چه می گویند؟

الف-تن              ب – تباین      ج- هارمونی          د- پاساژ

63-اگر برای مدتی کوتاه به شکوفه های گل سرخ خیره شویم و ناگهان نگاه خود را به سمت دیگری برگردانیم، چه رنگی در نظر ما  خواهد آمد؟

الف- سبز       ب- قهوه ای          ج – سرخ        د- خاکستری

64- گرم ترین رنگ در دایره ی رنگی کدام است؟

الف- زرد            ب- قرمز        ج- نارنجی      د- قرمز نارنجی

65- ترکیب سه نور سایان، ماژنتا، زرد چه حاصلی خواهد داشت؟

الف- قرمز      ب- سفید        ج -  سبز       د- آبی

66- نور سایان در ترکیب با نور ماژنتا چه نوری خواهد داد؟

الف-سفید       ب- سبز              ج – آبی             د- خاکستری

67- از ترکیب سه نور آبی،قرمز،زرد چه نوری خواهد داد؟

الف- سفید      ب- سبز              ج – آبی             د- ماژنتا

68-رنگ بیلبورد مناسب برای نصب در جاده ی شمال در فصل تابستان کدام می باشد؟

الف- سبز       ب- قرمز        ج – آبی             د- قهوه ای

69- یک جسم قرمز، زیر نور زرد چه رنگی دیده خواهد شد؟

الف- سبز       ب- خاکستری          ج- نارنجی      د- بنفش

70- در نقاشی کدام هنرمند رنگ های مکمل بیش تر به کار برده شده است؟

الف- ماتیس          ب- لودویک      ج – گوگن       د- پوسن

71- طول موج نور قرمز..... طول موج نور بنفش است.

الف- دو برابر       ب- نصف         ج – برابر      د- تقریبا برابر

72- تمپرا که از انواع رنگ های لعابی است، از ترکیب پودر رنگ، آب و کدام مورد ساخته می شود؟

الف- سریشم          ب – زرده ی تخم مرغ  ج – مایه پنیر       د – صمغ عربی

73- کدام گزینه می تواند پاساژ رنگی بین قرمز و سبز باشد؟

الف- بنفش      ب – خاکستری         ج – زرد             د- سرمه ای

74- رنگ های جسمی به چه رنگ هایی گفته می شود؟

الف- رنگ های شفاف و کدر            ب – رنگ های مات و جرم دار

ج- رنگ های روشن                    د – رنگ های تیره

75- از ترکیب دو نور سایان و زرد چه نوری خواهیم داشت؟

الف- آبی            ب – قرمز       ج – سبز روشن        د- سفید

76- کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

الف- رنگ های سرد و روشن به جلو می آیند و رنگ های گرم و روشن به عقب می روند.

ب – رنگ های سرد و تیره به جلو می آیند و رنگ های گرم و روشن به عقب می روند

ج- رنگ های گرم و روشن به عقب می روند و رنگ های سرد و روشن به جلو می ایند

د- رنگ های گرم و روشن به جلو می ایند و رنگ های سرد و تیره به عقب می روند.

77- رنگ های مکمل که از نظر ارتفاع رنگی دارای شرایط مساوی هستند کدامند؟

الف – سیاه و سفید   ب – سبز و قرمز خالص ج – بنفش و زرد خالص د – آبی و نارنجی

78- با دور شدن جسم از رنگ های اصلی شدت تباین رنگ ها.............

الف- بیش تر می شود  ب- کم تر می شود     ج- بستگی به رنگ دارد     د- تغییر نمی کند

79- کدام دسته از رنگ های زیر تباین ته رنگ را دارد؟

الف- آبی،سبز،قرمز   ب-آبی،سفید،سیاه     ج –بنفش،سیاه،سفید   د- آبی،سیاه،سبز

80- کدام گروه از رنگ های زیر،بار

/ 0 نظر / 641 بازدید